Uncategorized

Våröring i Emån

55 min + 30 min bonus (2015) Vårfisket efter Emåns havsöringar har långa traditioner på Ems herrgård. Här startade Ryttmästare Gustaf Ulfsparre ett organiserat sportfiske redan 1926 och genom åren har många sportfiskare återvänt till sitt fiske på Em. Vi…

Laponia

58 min + 40 min bonus (2012) Tillsammans med fiskevännen Palle Andersson möter författaren och flugfiskaren Gunnar Westrin de mäktiga bergen i världsarvet Laponia med omgivningar. På trakten finns fortfarande drömmen om stillheten, ensamheten och storheten, den att åter få…