Flugor & Fiske 2 – Nymfer för stilla vatten

2 tim 6 min + 13 min bonus (2015)

Det sägs att regnbågen äter 90 % av födan under vattenytan. Därför är det extra viktigt att känna till under vilka tidpunkter som olika nymfer, puppor och larver gör fisken extra aktiv.

Johan Klingberg har fiskat efter regnbåge på Hökensås sedan barnsben och har tillsammans med sina vänner utvecklat flera gångbara nymf- och puppimitationer för regnbågsfiske. De elva flugmönster som här visas imiterar de insekter som står på regnbågens meny från tidig vår till sen höst.

I mer än två timmar lär du dig genom pedagogiska instruktioner hur flugorna binds, vilka material som fungerar bäst och hur de kan varieras beroende på hur flugorna ska användas.

Dessutom visar Johan hur de ska fiskas med i några av de sjöar på Hökensås där de en gång utvecklades.

Filmen Nymfer för stilla vatten är den andra delen av sex i serien Flugor & Fiske som innehåller filmerna; Torrflugor för stilla vatten, Klassiska flugor för stilla vatten, Dagsländor för strömmande vatten, Nattsländor för strömmande vatten och Nymfer för strömmande vatten.

Filmen finns att köpa som Streaming/DVD från Flugfiskefilmer.se