Bergslagens Flugströmmar – Sverkestaån

56 min + 7 min bonus (2016)

Timo Kanerva tar oss, tillsammans med sina vänner, med på fisketurer till sina hemmavatten i Bergslagen. Sverkestaån ringlar sig fram i riktig vildmark och närheten till naturen är påtaglig. De stora flyttblocken ger ån och omkringliggande skogar dess karaktär.

Möjligheten att kunna åka på kortare fisketurer är det som gör hemmavattnet med dess närhet så värdefullt. Timo älskar detta fiske och vid ån blir det ensamma stunder med naturen som sällskap, men även trevliga möten med fiskekamrater.

Sverkestaån är ett av de klassiska vattnen i Berglagen och efter en tid i dvala har nu ån återuppväckts av en samling entusiaster.

I bonusmaterialet får vi utrustnings- och flugtips till fisket i Sverkestaån. Sverkestaån är den andra av tre delar i filmserien Bergslagens flugströmmar, som även innehåller Hedströmmen och Kolbäcksån.

Filmen finns att köpa som Streaming/DVD från Flugfiskefilmer.se