Bergslagens Flugströmmar – Hedströmmen

56 min + 7 min bonus (2017)

Timo Kanerva tar oss, tillsammans med sina vänner, med på fisketurer till sina hemmavatten i Bergslagen. Hedströmmen vid Bernshammar är ett spännande och intimt vatten, som rinner fram i en vild ravin med sandnipor, stenblock och nedfallna träd.

Möjligheten att kunna åka på en dagstur eller kanske bara över kvällen är det som gör hemmavattnet med dess närhet så värdefullt. Timo älskar öringfisket och smyger gärna ensam längs ån en tidig morgon men gillar även fisket med en kamrat.

Hedströmmen är ett av de klassiska vattnen i Berglagen och här har det erbjudits fiskemöjligheter sedan länge.

I bonusmaterialet får vi utrustnings- och flugtips till fisket i Hedströmmen. Hedströmmen är den första av tre delar i filmserien Bergslagens flugströmmar, som även innehåller Sverkestaån och Kolbäcksån.

Filmen finns att köpa som Streaming/DVD från Flugfiskefilmer.se