Våröring i Emån

55 min + 30 min bonus (2015)

Vårfisket efter Emåns havsöringar har långa traditioner på Ems herrgård. Här startade Ryttmästare Gustaf Ulfsparre ett organiserat sportfiske redan 1926 och genom åren har många sportfiskare återvänt till sitt fiske på Em.
Vi får följa med dagens Em-fiskare på deras fisketurer under två vårsäsonger och höra om deras tankar kring fisket och berättelser om minnesvärda fiskar. Här lever drömmen om att fånga storöringen och varje år är det någon som förverkligar den. Emån har en unik stam av storvuxen havsöring och det finns få fiskevatten i världen, som kan mäta sig med Emån, när det gäller kvalitén på fisket.

På sensommaren återvänder vi till Emån för att få en liten inblick i de biotopvårdande åtgärder, som genomförs årligen av Ems Herrgård och som är en viktig del i bevarandet av denna unika öringstam.
Fiskeupplevelsen på Em består inte bara av mötet med de stora havsöringarna, utan även av mötet med fiskekamraterna, mötet med våren och naturen samt inte minst mötet med historien.

Trots att mycket i människornas värld idag är under snabb och ständig förändring, så känns det, som att här på Em kan man gå ner i varv.
Här har tillvaron ett behagligare tempo och det mesta är direkt knutet till naturens egna regler.
I bonusmaterialet får vi tips av Mikael Andersson om utrustning och flugor för vårfisket i Emån.

Filmen finns att köpa som Streaming/DVD från Flugfiskefilmer.se