Flugor & Fiske 5 – Nattsländor för strömmande vatten

2 tim 2 min + 5 min bonus (2016)

I Norden utgör nattsländorna en viktig insektsgrupp för både harr och öring. Därför bör alla flugfiskare vara försedda med några bra nattsländeimitationer. Johan Klingberg har under många år fiskat i strömmande vatten i både Sverige och Norge.

Nattsländorna har räddat många fisketurer, men för att lyckas bör man veta i vilket stadie som fisken tar sländorna. Här visar Johan sina bästa imitationer från kläckande puppor till spent spinners. Samtliga flugor som visas har fungerat väl över hela landet, efter såväl öring som harr. Flugmönstren är alla anpassade för olika typer av åar, snabba som långsamma.

I mer än två timmar lär du dig genom pedagogiska instruktioner hur flugorna binds, vilka material som fungerar bäst och hur de kan varieras beroende på hur flugorna ska användas.
Dessutom visar Johan hur de olika flugtyperna ska fiskas med i några spännande harrströmmar i
Sorsele.

Filmen Nattsländor för strömmande vatten är den femte delen av serien Flugor & Fiske som även innehåller filmerna: Torrflugor för stilla vatten, Nymfer för stilla vatten, Klassiska flugor för stilla vatten, Dagsländor för strömmande vatten och Nymfer för strömmande vatten.

Filmen finns att köpa som Streaming/DVD från Flugfiskefilmer.se