Flugor & Fiske 4 – Dagsländor för strömmande vatten

2 tim 17 min + 5 min bonus (2016)

I älvar och åar präglas ibland både harr och öring av nykläckta dagsländor. Dagsländorna är därför en viktig insektsgrupp för flugfiskaren att känna till. Johan Klingberg har under många år följt sländornas kläckningar både i södra och i norra Sverige. Här visar han sina bästa imitationer från kläckare till spent spinner, flugmönster som visat sig framgångsrika i hela landet. Som en röd tråd genom filmen visar Johan skillnaderna mellan flugor anpassade att fiskas med i snabba respektive långsamma strömmar.

I mer än två timmar lär du dig genom pedagogiska instruktioner hur flugorna binds, vilka material som fungerar bäst och hur de kan varieras beroende på hur flugorna ska användas.
Dessutom visar Johan hur de olika flugtyperna ska fiskas med i några spännande harrströmmar i Sorsele.

Filmen Dagsländor för strömmande vatten är den fjärde delen av serien Flugor & Fiske som även innehåller filmerna: Torrflugor för stilla vatten, Nymfer för stilla vatten, Klassiska flugor för stilla vatten, Nattsländor för strömmande vatten och Nymfer för strömmande vatten.

Filmen finns att köpa som Streaming/DVD från Flugfiskefilmer.se